Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των ιατρικών εργαλείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των ιατρικών εργαλείων

Καλογερίδου, Όλγα

Ο κύριος τρόπος κατά τον οποίο οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διασφαλίσουν την ποιότητα τους είναι μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατάλληλου για όλες τις ζωτικές για μία επιχείρηση περιοχές. Ένα τέτοιο σύστημα διοίκησης είναι η σειρά ISO 9000 η οποία ουσιαστικά στοχεύει στη δημιουργία συστημάτων αξιολόγησης των επιμέρους τμημάτων της κάθε εταιρείας. Το σύστημα διοίκησης ποιότητας που θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοσθεί σε έναν οργανισμό θα εστιάσει στον καθορισμό των απαιτήσεων για οργανισμούς που σκοπεύουν να αποδείξουν την ικανότητα τους να παρέχουν με συνέπεια προϊόντα που καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας αλλά και να αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών τους. Στην παρούσα εργασία θα αναφερθεί στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2000 στις εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των ιατρικών εργαλείων ανακαλύπτοντας με αυτό τον τρόπο την υπεροχή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας μέσα από μελέτες και από ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά στους ρυθμούς του προτύπου αυτού.

Thesis
NonPeerReviewed

Ιατρικά εργαλεία και συσκευές
Ποιοτικός έλεγχος
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.