Η οικονομική δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη του νομού Καστοριάς (ΑΕΠ - εξαγωγές, ανεργία - απασχόληση, κ.λ.π.)

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Η οικονομική δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη του νομού Καστοριάς (ΑΕΠ - εξαγωγές, ανεργία - απασχόληση, κ.λ.π.)

Δημητριάδου, Χριστίνα

Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στην παρουσίαση των οικονομικών δραστηριοτήτων και μεγεθών του Νομού Καστοριάς. Αναλύοντας τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, το πρώτο εξαγώγιμο και εισαγόμενο προϊόν, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και τα ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία γενικά της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικά του Νομού Καστοριάς. Παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία των τεσσάρων νομών της Περιφέρειας που αφορούν τους δείκτες ευημερίας, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και τα ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση και ανάλυση για το Νομό Καστοριάς. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενή αναφορά στους παραγωγικούς τομείς, συγκεκριμένα στο πρωτογενή τομέα παρουσιάζονται οι κλάδοι: της Γεωργίας, με σημαντικότερα παραγωγικά αγαθά το σιτάρι, τα μήλα, το γάλα και τα αυγά, της Βιολογικής Γεωργίας, της Κτηνοτροφίας, των Γουνοφόρων Ζώων και του Δασικού Πλούτου. Στο δευτερογενή τομέα παρουσιάζονται οι κλάδοι Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας-Κατασκευές και Γουνοποιίας. Ο αριθμός των μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στον Νομό Καστοριάς από το 2002 έως το 2003 κατέγραψε διαχρονικά ανεπαίσθητη μείωση της τάξης των 3 επιχειρήσεων. Η μείωση αυτή βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την πτωτική πορεία του κλάδου της Γουνοποιίας για την ίδια χρονική περίοδο. Τέλος, παρουσιάζονται το Εμπόριο-Υπηρεσίες και ο Τουρισμός που ανήκουν στον τριτογενή τομέα. Η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση της ανεργίας, εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκε χωρίς κανένα προγραμματισμό και επιδείνωσε σημαντικά την κατάσταση στην τοπική αγορά τόσο για τους νέους όσο και για τους παλαιούς εμπόρους. Για τον Τουρισμό, συμπερασματικά προκύπτει ότι τα τελευταία χρόνια διαμορφώθηκε σταδιακά μία σημαντική ξενοδοχειακή υποδομή στην ευρύτερη περιοχή. Tο τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τις Δυνάμεις - Κύρια Συγκριτικά Πλεονεκτήματα και Αδυναμίες – Κύρια Συγκριτικά Μειονεκτήματα, τις Επιχειρηματικές Ευκαιρίες και Απειλές ή Κίνδυνοι στην οικονομία του Νομού Καστοριάς με την μέθοδο της S.W.O.T Analysis.

Thesis
NonPeerReviewed

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Οικονομικές καταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)