Η εφαρμογή προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας από ελληνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις: η μελέτη περίπτωσης των περιβαλλοντικών οργανώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η εφαρμογή προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας από ελληνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις: η μελέτη περίπτωσης των περιβαλλοντικών οργανώσεων

Συλλιγαρδάκη, Αικατερίνη

Στην παρούσα εργασία, Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία, ορίζονται οι Δημόσιες Σχέσεις, καθώς και η έρευνα της εργασίας, ο σκοπός της, η μεθοδολογία της και τα συμπεράσματα. Αναπτύσσονται οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αναφέρονται οι σπουδαιότερες περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο., οι οποίες δρουν και αναπτύσσονται στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη, ο ρόλος τους, η λειτουργία τους. Παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο της σχετικής έρευνας και η απεικόνιση των συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.