Πλεονεκτήματα εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής στις δημόσιες σχέσεις: αναφορά περιπτώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Πλεονεκτήματα εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής στις δημόσιες σχέσεις: αναφορά περιπτώσεων

Δρακουλής, Παναγιώτης Α.

Ο βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διαπίστωση του βαθμού στον οποίο οι Δημόσιες Σχέσεις χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής για την κάλυψη των στόχων τους. Γίνεται αναφορά, στην ιστορική εξέλιξη, τον ορισμό, και το περιεχόμενο των Δημοσίων Σχέσεων. Αναφέρονται επίσης, οι εξελίξεις της λειτουργίας των Δημοσίων Σχέσεων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Σήμερα, στο κατώφλι του 21ου αι. η ποιοτική σύσταση κάθε οργανωμένης κοινωνίας είναι συνυφασμένη με την εξάπλωση και την τελειοποίηση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, και ειδικότερα οι Δημόσιες Σχέσεις, που αποτελούν τόπο συνάντησης ιδεών αλλά και δημιουργίας πλούτου και ευημερίας που είναι η υλική βάση και το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται ο πολιτισμός. Με την ενημέρωση της κοινής γνώμης σε παγκόσμιο επίπεδο, η αλληλεξάρτηση των οικονομιών είναι δεδομένη ενώ ο συναγωνισμός για την βελτίωση των προϊόντων και των αγαθών επεκτείνεται σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.