Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η ηθική των επιχειρήσεων και των οργανισμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η ηθική των επιχειρήσεων και των οργανισμών

Σολωμός, Γεώργιος

Αντικειμενικός στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνήσει τη σημασία του θεσμού της ΕΚΕ μέσα στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζονται διάφοροι ορισμοί όσον αφορά τον θεσμό της ΕΚΕ, οι οποίοι είναι αλληλένδετοι και αποσαφηνίζουν έννοιες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την εταιρική υπευθυνότητα. Παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή του θεσμού, το πώς δηλαδή από μια μορφή φιλανθρωπίας εξελίχθηκε σε διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα. Αναλύεται η αναγκαιότητα της εφαρμογής της ΕΚΕ, η σχέση της με μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οι οικονομικές κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που προϋποθέτουν την επιτυχή εφαρμογή του θεσμού, καθώς και η παρουσίαση των πυλώνων της εταιρικής υπευθυνότητας, των τομέων δηλαδή στους οποίους οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται αποδίδοντας την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση του θεσμού. Στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά των τεχνικών θεμάτων, των αποτελεσμάτων και των μεθόδων ελέγχου απόδοσης των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν την ΕΚΕ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Διερευνώνται τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του θεσμού και παράλληλα προβάλλονται αντιρρήσεις και διαφωνίες που έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν. Επιχειρείται επίσης μια ανασκόπηση της εφαρμογής της κοινωνικής υπευθυνότητας μέσα από το φάσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης όπου προκύπτει το δίλλημα αν οι επιχειρήσεις πρέπει να αυξήσουν την δραστηριότητά τους στον τομέα της ΕΚΕ ή αν πρέπει να προβούν σε προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται η εφαρμογή της ΕΚΕ από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα ιδιαίτερα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν, και προς επίρρωση αυτού του σκοπού παρατίθεται το παράδειγμα της «Τράπεζας Πειραιώς», όπου παρουσιάζεται η κοινωνική και περιβαλλοντική της πολιτική. Στο τελευταίο σκέλος της εργασίας διατυπώνονται τα συμπεράσματα της επισκόπησης του θέματος σύμφωνα με τα οποία η σημασία της ΕΚΕ στη παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα, την καθιστά σπουδαία τόσο για το κοινωνικό σύνολο όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Επιχειρηματική ηθική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.