Ανεργία και πληθωρισμός στην Ελλάδα: μία εμπειρική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανεργία και πληθωρισμός στην Ελλάδα: μία εμπειρική μελέτη

Τσέλης, Νικόλαος

Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας καταβάλλεται προσπάθεια κάλυψης των εννοιών του πληθωρισμού, της ανεργίας, της καμπύλης Phillips. Η οικονομετρική ανάλυση που έπεται του θεωρητικού μέρους με τα προς ανάλυση δεδομένα της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας να είναι μηνιαία και να εκτείνονται από το 2006:01 έως και το 2012:12 παρουσιάζει σωρεία εξαγόμενων αποτελεσμάτων με κυριότερα σημεία το ότι σύμφωνα με τα διαγράμματα CUSUM, CUSUMSQ και recursive residuals φαίνεται πως η πρόβλεψη δεν είναι σωστή για όλο το δείγμα, ότι υπάρχει στασιμότητα στις πρώτες διαφορές των λογαριθμισμένων μεταβλητών, δεν υπάρχει συνολοκληρωμένο διάνυσμα και τέλος καμία μεταβλητή δεν αιτιάται την άλλη κατά Granger.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληθωρισμός (Οικονομία)
Ανεργία - Στατιστικές μέθοδοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.