Η συμβολή της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη των logistics

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η συμβολή της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη των logistics

Κεσίδου, Οξάνα

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό την αποσαφήνιση όρων σχετικών με τις λειτουργίες των logistics, με έμφαση στις δυο κύριες δραστηριότητες, την αποθήκευση και την μεταφορά. Παράλληλα, γίνεται μια ερευνητική προσέγγιση μέσω συλλογής στοιχείων που έχουν άμεση σχέση με τα logistics και την Εγνατία Οδό, και συνδυασμό αυτών, ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητή η συμβολή της στην ανάπτυξη του έως και σήμερα παραμελημένου στην χώρα μας κλάδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταφορικά μέσα
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.