Το Facebook στην τοπική αυτοδιοίκηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το Facebook στην τοπική αυτοδιοίκηση

Τανταλλίδης, Ανδρέας

Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει τον τρόπο, το βαθμό και το σκοπό για τον οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση α’ βαθμού χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα το facebook. Παράλληλα θα εξεταστεί ο τρόπος,ο βαθμός, ο σκοπός και τα αποτελέσματα της χρήσης του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης από τον πολίτη. Θα εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία θα αποτελέσουν και το υλικό για προτάσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της σχέσης πολίτη- τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από τη χρήση των σύγχρονων κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Τοπική αυτοδιοίκηση
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.