Ανάλυση εταιρείας: η περίπτωση της Αλλατίνη Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση εταιρείας: η περίπτωση της Αλλατίνη Α.Ε.

Καρακούση, Μαρία

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη χρηματοοικονομική ανάλυση μιας εταιρίας και συγκεκριμένα της Αλλατίνη Α.Ε. Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει το σκοπό, την ιστορία, τη δομή και τα νέα της επιχείρησης καθώς, ασχολείται και με την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο της αλευροβιομηχανίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η οριζόντια ανάλυση του κλάδου και της εταιρείας για τα έτη 2004-2006. Καθώς και κάθετη ανάλυση του κλάδου και της εταιρείας για τα έτη 2004-2006. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των αριθμοδεικτών της εταιρείας σε σύγκριση με τις εταιρείες του κλάδου για τα έτη 2004-2006. Η εργασία ολοκληρώνεται με το τέταρτο κεφάλαιο όπου εκφράζονται τα συμπεράσματα από τη μελέτη των αποτελεσμάτων των αναλύσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.