Η συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη

Νεδάνη, Στέλλα

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που υποστηρίζουν την τοπική ανάπτυξη του νομού των Ιωαννίνων και την συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στον τόπο του και να διαπιστώσει εάν η ύπαρξη της συνεταιριστικής γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη συμβάλει θετικά σε αυτούς τους τομείς. Γίνεται αναφορά στους Συνεταιρισμούς, την συνεταιριστική οικονομία και την σχέση τους με την γαλακτοκομία. Παρουσιάζεται ο τομέας της κτηνοτροφίας, της γαλακτοκομίας και των προϊόντων της και η παρουσία της Δωδώνης στον τομέα. Αναλύεται η συνεταιριστική δομή της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ και η οικονομική της ταυτότητα. Τελος, μετά από εμπειρική έρευνα με μια συνέντευξη σε βάθος εξάγονται συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Συνεταιρισμοί
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.