Εξαγωγικό μάρκετινγκ και χρήση διαδικτύου από ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Εξαγωγικό μάρκετινγκ και χρήση διαδικτύου από ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Γιαγκόζογλου, Βασίλης

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση μιας γενικότερης εικόνας γύρω από το θέμα του Εξαγωγικού μάρκετινγκ και τη χρήση του διαδικτύου από ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Αναλύεται, ο κλάδος των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι εξαγωγικές δραστηριότητες τους, το ηλεκτρονικό εμπόριο με τη χρήση διαδικτύου στο διεθνές μάρκετινγκ και η μεθοδολογία της έρευνας. Με σκοπό να ερευνηθεί στην πράξη η χρήση του εξαγωγικού μάρκετινγκ από ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη χρήση του διαδικτύου. Στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κίνητρα ενασχόλησης με τις άμεσες και έμμεσες εξαγωγές, τα εμπόδια του εξαγωγικού εμπορίου και τα πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα εξαγωγικών δραστηριοτήτων για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο 2ο Κεφάλαιο αναλύεται η σπουδαιότητα και ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οφέλη της εξαγωγικής διαδικασίας, για τις ίδιες αλλά και για την οικονομία της χώρας την οποία εδρεύουν. Στο 3ο Κεφάλαιο περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου, οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού εμπορίου, και η χρήση του διαδικτύου ως εργαλείο του μάρκετινγκ. το 4° Κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία, τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Εξαγωγές - Ελλάδα
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)