Φ.Π.Α. αγορών και πωλήσεων αγαθών στην Ελλάδα και στην Κοινότητα και οι διαφορές τους = Value Added Taxes of product trading in Greece and the European Union and their differences

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Φ.Π.Α. αγορών και πωλήσεων αγαθών στην Ελλάδα και στην Κοινότητα και οι διαφορές τους = Value Added Taxes of product trading in Greece and the European Union and their differences

Τσονίδου, Χρυσή

Στην εργασία θα ασχοληθώ με τον Φ.Π.Α.. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι άρχιζαν να ζουν σε οργανωμένες ομάδες και να δημιουργούν τα πρώτα κράτη, έπρεπε να θεσπίσουν δημοσιονομικούς νόμους για να στηριχθεί η οικονομία. Το φορολογικό σύστημα κάθε χώρας είχε ιδιαίτερο ρόλο αφού αφορούσε τα έσοδα του κράτους και την ευημερία του. Η καθιέρωση του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) από το 01/01/1987 με το νόμο 1642/86 αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα προώθησης σε εκσυγχρονισμό του τομέα της έμμεσης φορολογίας. Ο Φ.Π.Α. αντικατέστησε έναν σημαντικό αριθμό έμμεσων φόρων, όπως το φόρου κύκλου εργασιών, τα τέλη χαρτοσήμου των εμπορικών συναλλαγών καθώς και άλλους φόρους μικρότερης σημασίας για να επιτευχθεί η απλοποίηση του συστήματος των έμμεσων φόρων. Η ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων της χώρας με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισε να δημιουργεί νέες ανάγκες στο φορολογικό μας σύστημα. Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο να μελετήσει το φορολογικό σύστημα που ασκείται στην Ελλάδα για τις συναλλαγές μέσα στο κράτος αλλά και στην κοινότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.