Η κατάσταση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας και Πορτογαλίας μετά την είσοδό τους στην ΟΝΕ: συγκριτικά αποτελέσματα και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η κατάσταση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας και Πορτογαλίας μετά την είσοδό τους στην ΟΝΕ: συγκριτικά αποτελέσματα και προοπτικές

Μυλωνάκης, Χαράλαμπος

Στην εργασία αυτή γίνεται μια παρουσίαση των κρατών στη προσπάθεια τους προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη νομισματική ένωση και η μετέπειτα πορεία τους. Αναλύονται οι κοινωνικές δομές και τα χαρακτηριστικά τους καθώς και ορισμένοι διεθνής δείκτες και στατιστικά μεγέθη που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την οικονομική τους κατάσταση σήμερα και το πώς συνέβαλε σε αυτό η ένταξη τους στη νομισματική ένωση. Ελλάδα και Πορτογαλία δύο χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, με κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία όπως, η γεωγραφία, τα οικονομικά μεγέθη και η ιστορία. Ορόσημο για την οικονομία τους αποτέλεσε η ένταξη τους, το 1981 για την Ελλάδα και το 1986 για την Πορτογαλία, στην ΕΟΚ αλλά και στην ΟΝΕ που ολοκληρώθηκε το 2002 με την κυκλοφορία του ενιαίου νομίσματος στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης. Με την εισροή Ευρωπαϊκών κονδυλίων στόχος ήταν η οικονομική σύγκλιση με τους ισχυρούς της Ευρώπης. Μετά από προσπάθειες και μεταρρυθμίσεις υπήρξε οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη αλλά και ευημερία που αντικατοπτρίζονταν μέσα από τους οικονομικούς δείκτες των δύο χωρών. Ο ρυθμός ανάπτυξης αυξήθηκε, πραγματοποιήθηκαν έργα υποδομών και δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο με την χρηματοοικονομική κρίση του 2007-2008 που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες πολιτείες ως κρίση των τραπεζών και της αγοράς ακινήτων υπήρξε άμεση εξάπλωση της παγκοσμίως. Στην Ευρώπη επηρεάστηκαν κυρίως τα κράτη του νότου, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία και στο βορρά η Ιρλανδία. Τώρα όμως η κρίση έχει διαφορετική μορφή και έχει εξελίχθη σε αδυναμία αποπληρωμής του δημόσιου χρέους. Ελλάδα και Πορτογαλία δεν μπορούν να δανειστούν από τις αγορές και αναγκάζονται στην αναζήτηση βοήθειας από Ευρώπη και ΔΝΤ με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα σημαντικά μέτρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοσιονομική πολιτική - Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Νομισματική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.