Ε-tourism: χρήση του διαδικτύου και των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στον τομέα του τουρισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ε-tourism: χρήση του διαδικτύου και των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στον τομέα του τουρισμού

Σχοινάς, Βασίλειος

Ο τουρισμός έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική βιομηχανία, όπου απαιτεί ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και επηρεάζεται καταλυτικά απ’ την υποστήριξη που προσφέρουν τα πολυμέσα, οι τεχνολογίες επικοινωνιών και τα πληροφοριακά συστήματα. Το Διαδίκτυο και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών έχουν μετασχηματίσει την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, έτσι ώστε να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί ο ηλεκτρονικός τουρισμός (E-tourism). Οι επιπτώσεις των διαδικτυακών εφαρμογών και άλλων αναπτυσσόμενων διαδραστικών πολυμεσικών συστημάτων είναι εκτεταμένες και αλλάζουν τη δομή του τουριστικού τομέα. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου του ηλεκτρονικού τουρισμού και η καταγραφή και αξιολόγηση της υιοθέτησης, αξιοποίησης και ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του δημοτικού διαμερίσματος Λουτράκι (Λουτρά Πόζαρ) του Ν. Πέλλας. Επιπλέον, για την καταγραφή των συμπερασμάτων σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα ευρήματα της έρευνας καθώς και τα σημαντικότερα σημεία της βιβλιογραφικής εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.