Οι εφαρμογές του SAP στον τομέα των ναυτιλιακών πωλήσεων πετρελαϊκών ειδών: η ανάλυση της περίπτωσης της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι εφαρμογές του SAP στον τομέα των ναυτιλιακών πωλήσεων πετρελαϊκών ειδών: η ανάλυση της περίπτωσης της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Αναστασοπούλου, Αδαμαντία

Στην παρακάτω εργασία αναλύονται οι εφαρμογές του λογισμικού SAP και η χρησιμοποίησή τους στον τομέα ναυτιλιακών πωλήσεων, γίνεται μια περιγραφή της επιχείρησης ΕΚΟ ΑΒΕΕ και τέλος αναλύεται η σχέση του λογισμικού στο τμήμα ναυτιλιακών πωλήσεων της ΕΚΟ. Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει κατανοητή η χρησιμότητα του SAP στις επιχειρήσεις μέσω των αναλυτικών πληροφοριών που παρουσιάζονται καθώς επίσης και μέσω του συγκεκριμένου παραδείγματος της επιχείρησης ΕΚΟ. Συγκεκριμένα, η εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση των διαφόρων λογισμικών εφοδιαστικής διαχείρισης που υπάρχουν στην αγορά, και ποιά είναι αυτά που χρησιμοποιούνται και προτιμούνται από επιχειρήσεις, το sap είναι ένα από τα λογισμικά που αναλύεται στην πορεία. Παρακάτω, γίνετε μια αναφορά στον τομέα των ναυτιλιακών πωλήσεων πετρελαιακών ειδών παρουσιάζοντας τις επιχειρήσεις του κλάδου, τα πετρελαϊκά προϊόντα που διαθέτουν και εστιάζοντας στην επιχείρηση ΕΚΟ ΑΒΕΕ. Τέλος, συνδέουμε το πρώτο με το δεύτερο κεφάλαιο δίνοντας έμφαση στις εφαρμογές του sap στον τομέα ναυτιλιακών πωλήσεων της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, πως χρησιμοποιείται, και ποιά τα οφέλη μετά την χρήση αυτού του λογισμικού. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας είναι ο σημαντικός ρόλος που παίζει ένα καλό λογισμικό σε μια επιχείρηση. Συγκεκριμένα το SAP είναι μια νέα γενιά λογισμικού ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης που προσφέρει ενοποίηση σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και σε όλο το εύρος πληροφορική της δομής.

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρέλαιο - Βιομηχανία και εμπόριο
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Ναυτιλία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.