Ο θεσμός των υπηρεσιών factoring σαν μέσο ανάπτυξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αλλά και στην εξαγωγική αγορά: η ελληνική πραγματικότητα - ανταγωνισμός

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ο θεσμός των υπηρεσιών factoring σαν μέσο ανάπτυξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αλλά και στην εξαγωγική αγορά: η ελληνική πραγματικότητα - ανταγωνισμός

Καζάζη, Άννα
Χασανίδης, Κυριάκος

Στην Ελλάδα κρίθηκε σκόπιμη η εφαρμογή του νέου θεσμού μετά από σχετικές μελέτες της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών αφού: η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. που δεν λειτουργεί ευρέως το Factoring, με την ενοποίηση όμως των χωρών - μελών, είναι αναγκαία η θεσμοθέτησή του. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, παρέχεται η δυνατότητα μιας περιεκτικής παρουσίασης του γενικότερου πλαισίου της λειτουργίας του Factoring, το ρόλο που διαδραματίζει ο θεσμός στο Διεθνές Εμπόριο, τους μηχανισμούς λειτουργίας του καθώς και την ιστορική εξέλιξη του Factoring. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται τα πλεονεκτήματα και8 τα μειονεκτήματα της υπηρεσίας του Factoring, όπως επίσης και το κόστος του Factoring. Στα πλαίσια του τρίτου κεφαλαίου, αναλύεται το υπάρχον νομικό και θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας, η σταδιακή ανάπτυξη του θεσμού καθώς επίσης και ο ανταγωνισμός που υπάρχει. Τέλος στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι προοπτικές εξέλιξης του ελληνικού Factoring, οι δυνατότητες επέκτασής του καθώς επίσης και τα κλειδιά ανάπτυξης του ελληνικού Factoring.

Thesis
NonPeerReviewed

Factoring (Finance)
Εξωτερικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)