Ο ρόλος και η συνεισφορά των νωπών φρούτων στην εξαγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο ρόλος και η συνεισφορά των νωπών φρούτων στην εξαγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Κιορπέ, Ευαγγελία

Ο κλάδος των νωπών φρούτων αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των ελληνικών εξαγωγών. Λόγω της μεγάλης συμμετοχής του κλάδου αυτού στο ελληνικό εξαγωγικό εμπόριο κρίνεται σκόπιμη η μελέτη και περαιτέρω παρακολούθηση της εξέλιξης και ανάπτυξης του. Η παρούσα μελέτη εξετάζει την πορεία των ελληνικών νωπών φρούτων στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια καθώς επίσης και των προβλημάτων των οποίων αντιμετωπίζει. Ο συγκεκριμένος κλάδος αποτελεί ένα δυνατό τμήμα της ελληνικής οικονομίας το οποίο αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τόσο στον τομές της οργάνωσης όσο και στην επέκταση και εδραίωση σε νέες και ήδη υπάρχουσες αγορές. Η περαιτέρω ανάπτυξη και εξυγίανση του τομέα αυτού θεωρείται απαραίτητη καθώς επίσης και η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που υφίστανται.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.