Οι δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία ενός μικρού καλλικρατικού δήμου: η περίπτωση του δήμου Ελασσόνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία ενός μικρού καλλικρατικού δήμου: η περίπτωση του δήμου Ελασσόνας

Κοντοτάσιου, Νίκη Δ.

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, πρόκειται να μελετηθούν οι αλλαγές που προκύπτουν, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτη», τι είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, πως συγκροτείται, που αποσκοπεί, ποιες είναι οι αρμοδιότητές της και ποιές σχέσεις διαμορφώνονται με τους πολίτες. Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα «Καλλικράτης» επηρεάζει και την εφαρμογή των Δ.Σ. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, γεγονός που θα αναλυθεί στα επιμέρους κεφάλαια και ενότητες της παρούσας εργασίας και συγκεκριμένα, θα μελετηθεί ο τρόπος αποτελεσματικής και αποδοτικότερης εφαρμογής των Δ.Σ. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όλα τα παραπάνω πρόκειται να τεκμηριωθούν από έρευνα (μελέτη περίπτωσης) που θα υλοποιηθεί για τον Δήμο Ελασσόνας. Για την ακρίβεια, θα παρουσιαστούν και θα αξιολογηθούν τα προγράμματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας του Δήμου, θα αναλυθούν οι αλλαγές που γίνονται, θα διερευνηθούν οι δράσεις Δ.Σ. του δήμου και τα αποτελέσματά τους. Τέλος, θα παρατεθούν τα συμπεράσματα όλων όσων θα αναλυθούν στο κύριο μέρος της παρούσας πτυχιακής εργασίας και θα προταθούν μέτρα για περεταίρω βελτίωση και ανάπτυξη ενώ θα παρουσιασθούν και θα αξιολογηθούν τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί από τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ελασσόνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.