Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών του Νομού Κοζάνης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών του Νομού Κοζάνης

Μήτσκα, Μαρία

Στόχος, λοιπόν, της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην καταναλωτική συμπεριφορά, τόσο από θεωρητικής άποψης όσο και μέσω μιας έρευνας που διεξήχθει στο νομό Κοζάνης. Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται στην οικονομική κρίση. Πιο συγκεκριμένα, αφού γίνει αναφορά στην έννοια της οικονομικής κρίσης, γίνεται μια ανασκόπηση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και παρουσιάζονται τα αίτιά της. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια του καταναλωτισμού και η συμπεριφορά του καταναλωτή. Διερευνώνται οι παράγοντες που οδηγούν των καταναλωτή σε μια τέτοια στροφή συμπεριφοράς και δίνονται κάποια παραδείγματα καταναλωτικής συμπεριφοράς σε περιόδους κρίσης. Τέλος, στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της έρευνας που διεξήχθη στο νομό Κοζάνης. Παρουσιάζεται η μέθοδος συλλογής του δείγματος, καθώς και το ίδιο το δείγμα, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τελικά τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)