Οι δημόσιες σχέσεις και η επικοινωνία των ενώσεων καταναλωτών Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις και η επικοινωνία των ενώσεων καταναλωτών Ελλάδας

Γκοτζαμάνης, Γεώργιος

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ένας κλάδος ο οποίος στηρίζεται κατά βάση στην επικοινωνία. Η σωστή λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων σε μία επιχείρηση, έναν οργανισμό ή μια υπηρεσία εφάπτεται με την ορθή χρήση της επικοινωνίας τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό κοινό τους. Με το πέρασμα του χρόνου και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών οι Δημόσιες Σχέσεις απέκτησαν ισχυρά μέσα επικοινωνίας που την καθιστούν πιο αποδοτική. Οι Ενώσεις Καταναλωτών είναι μη κερδοσκοπικές, μη κυβερνητικές ενώσεις που αγωνίζονται για τη βελτίωση της ποιότητα ζωής και τη προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Όπως όλοι οι οργανισμοί έτσι και οι Ενώσεις Καταναλωτών θεωρητικά χρησιμοποιούν τις Δημόσιες Σχέσεις για την επίτευξη της Επικοινωνίας με διάφορες ομάδες κοινού. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη χρησιμότητα των Δημοσίων Σχέσεων στις ελληνικές Ενώσεις Καταναλωτών θεωρώντας πως η πληροφόρηση και η ενημέρωση των πολιτών αποτελεί το κύριο μέλημα τους. Στόχος της είναι να προβάλλει και να διαφωτίσει μέσα από περαιτέρω έρευνα την απάντηση του βασικότερου ερωτήματος της, που έγκειται στο εάν και κατά πόσο γίνεται χρήση των Δημοσίων Σχέσεων στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Τέλος, η συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζει ιδιαίτερο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον καθώς δίνεται έμφαση στο τρόπο και στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την προβολή των Καταναλωτικών Ενώσεων μέσω του διαδικτύου αλλά και στον τρόπο με τον οποίον οι καταναλωτές έρχονται σε επαφή με αρμόδιους φορείς για την κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών τους και τη διασφάλιση της υπόστασης τους στην κοινωνία.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτές - Προστασία - Δίκαιο και νομοθεσία
Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.