Η ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία 5 έτη στο νομό Πρεβέζης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία 5 έτη στο νομό Πρεβέζης

Μουκάνου, Παρασκευή

Η παρούσα εργασία περιέχει την μελέτη και την παρουσίαση των παραμέτρων του Ελληνικού Τουρισμού καθώς επίσης και των επιδράσεων του στη συνολική ανάπτυξη της χώρας. Θα επικεντρωθώ κυρίως, στον τουρισμό του Νομού Πρεβέζης. Περιέχεται η περίληψη της πτυχιακής εργασίας. Ως εισαγωγή αναφέρεται ο τουρισμός, τι είναι, πως επιτυγχάνεται και με ποιους παράγοντες και τον τουρισμό στην Ελλάδα. Γίνεται αναφορά στον ορισμό, τις έννοιες και την σημασία του τουρισμού ως γενικό στοιχείο, αναφέρονται τα κύρια χαρακτηριστικά του τουρισμού, οι τέσσερις διαφορετικές απόψεις για τον τουρισμό (τουρίστας, τουριστική επιχείρηση, τουριστικός προορισμός, διοίκηση τουριστικού προορισμού), καθώς γίνεται και αναφορά στην αναπτυξιακή πορεία του τουρισμού μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναφέρονται τα είδη του τουρισμού, ο εναλλακτικός τουρισμός και αναλύονται οι βασικές μορφές του εναλλακτικού τουρισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.