Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και προώθηση της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων επιχείρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και προώθηση της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων επιχείρησης

Λάγκωνα, Μαρία

Η εν λόγω πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε κατά κύριο λόγο για να διερευνηθεί κατά πόσο οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στην προώθηση της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων των επιχειρήσεων καθώς και στην προβολή τους. Αναλύονται όλες οι σχετικές έννοιες όπως κοινωνικά δίκτυα, επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις και marketing. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη λειτουργία συγκεκριμένων κοινωνικών δικτύων, όπως επίσης και στους τρόπους με τους οποίους προωθούν προϊόντα οι επιχειρήσεις. Επίσης, βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διαπιστωθούν οι απόψεις των επιχειρήσεων για τη χρησιμότητα των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και κατά πόσο η προβολή τους μέσω αυτών των δικτύων, έχει επηρεάσει την αναγνωρισιμότητα και την αύξηση των πωλήσεων. Τέλος, πραγματοποιείται δειγματοληπτική έρευνα σε δείγμα 62 επιχειρήσεων για να διερευνηθούν οι απόψεις τους σχετικά με τη συμβολή και την είσοδο των κοινωνικών δικτύων στο χώρο τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.