Η τουριστική προώθηση τής Κεφαλονιάς από τις τουριστικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η τουριστική προώθηση τής Κεφαλονιάς από τις τουριστικές επιχειρήσεις

Ερμίλοβα, Έλενα

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η έρευνα πάνω στην τουριστική προβολή και προώθηση της Κεφαλονιάς από της τουριστικές επιχειρήσεις. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην ιστορική αναδρομή, περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του νησιού. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.