Η τουριστική προώθηση τής Κεφαλονιάς από τις τουριστικές επιχειρήσεις

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Η τουριστική προώθηση τής Κεφαλονιάς από τις τουριστικές επιχειρήσεις

Ερμίλοβα, Έλενα

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η έρευνα πάνω στην τουριστική προβολή και προώθηση της Κεφαλονιάς από της τουριστικές επιχειρήσεις. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην ιστορική αναδρομή, περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του νησιού. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.