Το βίντεο στην επικοινωνία και σε άλλες πτυχές της σημερινής πραγματικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το βίντεο στην επικοινωνία και σε άλλες πτυχές της σημερινής πραγματικότητας

Χαρίτων, Δημήτριος

Στην παρούσα εργασία ο συγγραφέας ασχολήθηκε με ένα αρκετά πρωτότυπο θέμα, αυτό της χρήσης του βίντεο στην επικοινωνία και σε διάφορες πτυχές της σημερινής πραγματικότητας. Ο συγγραφέας επιδίωξε στο Α’ μέρος της παρούσας μελέτης να προσδιορίσει τη χρησιμότητα του βίντεο και τις εφαρμογές του, ενώ στο Β’ μέρος, επιδίωξε να συγγράψει έναν σύντομο οδηγό για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης κινηματογραφικής παραγωγής. Προκειμένου να αναπτυχθεί επιτυχώς το παρόν θέμα ο συγγραφέας εστίασε στην ανάπτυξη του μέσα από τα ακόλουθα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο ο συγγραφέας κάνει μια εισαγωγή στο βίντεο, δίνοντας βαρύτητα στην ιστορία του. Στη συνέχεια ορίζεται η επικοινωνία, όντας ο βασικός στόχος του βίντεο, ενώ αναλύεται η σχέση που έχει σήμερα το βίντεο με τις τηλεπικοινωνίες. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετώνται θέματα σχετικά με τη χρήση του βίντεο στην εκπαίδευση και στον επιχειρησιακό κόσμο. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται το βίντεο στην κοινωνική ζωή του μέσου ανθρώπου, πράγμα που οδήγησε στη μελέτη της σχέσης του βίντεο με τα κοινωνικά δίκτυα, τα Vblog και το YouTube. Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται το βίντεο στη διαδικτυακή διαφήμιση και το πολιτικό γίγνεσθαι, εστιάζοντας στη χρήση του στην τρομοκρατία και στην συμβολή του στην παγκοσμιοποίηση. Από το πέμπτο κεφάλαιο, ξεκινάει το Β’ μέρος της μελέτης, στο οποίο και αναλύονται η δομή υλοποίησης ενός ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, αναλύοντας σε βάθος όλα τα τεχνικά βήματα που απαιτούνται. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στον εξοπλισμό που απαιτείται για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης κινηματογραφικής παραγωγής, ενώ στο έβδομο κεφάλαιο αναλύονται τα απαραίτητα λογισμικά για τον ίδιο λόγο. Στο όγδοο κεφάλαιο αναλύονται οι κινηματογραφικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν στη συγκεκριμένη κινηματογραφική παραγωγή που συνοδεύει την παρούσα μελέτη, ενώ στα κεφάλαια εννιά και δέκα, αναλύονται το ύφος της κινηματογραφικής παραγωγής και οι στόχοι που επιτεύχθηκαν, αντίστοιχα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ψηφιακό βίντεο
Κοινωνικά δίκτυα
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.