Το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο

Αμοιρίδης, Δημήτριος

Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του ποδοσφαιρικού χρηματιστηρίου. Αρχικά αναφέρονται κάποια ιστορικά στοιχεία με βάση την προέλευση του ποδοσφαίρου από την αρχαιότητα μέχρι την εξέλιξη του στη σημερινή εποχή. Στη συνέχεια γίνεται επισήμανση των κυριότερων ομοσπονδιών που εποπτεύουν το άθλημα. Αργότερα, αναλύεται ο αντίκτυπος που έχει το ποδόσφαιρο στην κοινωνία. Έπειτα, γίνεται αναφορά στην δομή ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου και στα πρόσωπα από τα οποία αποτελείται. Μετά υπάρχει εκτενής ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των Ευρωπαϊκών συλλόγων και στις πηγές των εσόδων και εξόδων τους. Τέλος, αναφέρονται πολλά σκάνδαλα τα οποία ταλανίζουν το σύγχρονο ποδόσφαιρο καθώς και τρόποι αντιμετώπισης τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποδόσφαιρο - Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.