Η σημερινή κατάσταση και η εξέλιξη της γεωργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η σημερινή κατάσταση και η εξέλιξη της γεωργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Παλούμπα, Θεοδώρα

Στην έρευνα που θα ακολουθήσει θα παρατηρήσουμε τη σημερινή κατάσταση της γεωργίας σήμερα και την ιστορική της εξέλιξη τα τελευταία χρόνια στην Δυτική Ελλάδα. Καταρχήν θα ασχοληθούμε με την Κοινή Αγροτική Πολιτική(ΚΑΠ) και τη σημαντικότητά της στη γεωργία της ΕΕ αλλά και των ευρύτερων περιοχών. Συγκεκριμένα θα κάνουμε μια γνωριμία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τα Βασικά της στοιχεία. Στα κεφάλαια 2,3,4 κάνουμε αναδρομή στην οικονομία της ΕΕ, της Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδος και παρακολούθηση - αξιολόγηση προϊόντων από περιοχή σε περιοχή καθώς και τις εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν. Επίσης θα αναφερθούμε και στην ιστορία τους στη γεωργία και θα σημειώσουμε τα γεγονότα ανά περιόδους. Τέλος κλείνει η συγκεκριμένη έρευνα με Ανάλυση Δυνατών και Αδύνατων σημείων και στην στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει ο κλάδος που ερευνούμε καθώς και τα συμπεράσματα της έρευνας μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινή Αγροτική Πολιτική
Γεωργία - Οικονομικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.