Χτίζοντας την αποτελεσματική ομάδα με όρους αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής διακυβέρνησης στην ελληνική δημόσια οργάνωση

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Χτίζοντας την αποτελεσματική ομάδα με όρους αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής διακυβέρνησης στην ελληνική δημόσια οργάνωση

Πανδρά, Ελένη

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο χτίζεται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της ομάδας μέσα σε έναν δημόσιο οργανισμό και συγκεκριμένα στα ΚΕΠ. Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι η προσέγγιση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνδυασμό με μια ομάδα η οποία στηρίζεται στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα που προσπαθεί να μειώσει το πρόβλημα της γραφειοκρατίας, να φέρει τους πολίτες κοντά στο κράτος και στη δημόσια οργάνωση, να εξυπηρετεί όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, να μειώσει το κόστος και το χρόνο και φυσικά να εξελίξει τη διαδικασία συναλλαγής με τους πολίτες, με κύρια βλέψη της να είναι ικανοποιημένοι από την παροχή υπηρεσιών χωρίς να έχουν ταλαιπωρηθεί ή δυσαρεστηθεί. Για να ολοκληρωθεί όμως το τρίπτυχο της επιτυχίας της οργάνωσης της δημόσιας υπηρεσίας και συγκεκριμένα των ΚΕΠ, διασυνδέουμε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της ομάδας, στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης, στους δημόσιους οργανισμούς. Επίκεντρο είναι ο ρόλος των προϊσταμένων στην επίτευξη των επιμέρους στόχων που έχουν δοθεί για τη βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας. Η μεθοδολογία στην οποία στηρίζεται η παρούσα εργασία, περιλαμβάνει τη συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων. Τα δευτερογενή δεδομένα, συλλέγονται μέσα από βιβλία, άρθρα σε περιοδικά, αλλά και από επίσημους διαδικτυακούς τόπους και χρησιμοποιούνται για τη συγγραφή του θεωρητικού μέρους της μελέτης (βιβλιογραφική επισκόπηση). Τα πρωτογενή δεδομένα, συλλέγονται από τη διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, χρησιμοποιώντας ως βασικά εργαλεία το ερωτηματολόγιο. Η ποσοτική έρευνα επιλέχτηκε με δεδομένη την ανάγκη για άμεση διανομή του ερωτηματολογίου, αλλά και άμεση συγκέντρωση απαντήσεων από τους ερωτώμενους. Η ποιοτική έρευνα στους εργαζόμενους, επιλέχθηκε για να διερευνηθεί το θέμα με λεπτομέρεια και βάθος, ώστε να εντοπιστούν με σαφήνεια τυχόν προβλήματα και να προταθούν επίκαιρες και έγκυρες λύσεις. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης έδειξαν τόσο οι πολίτες που εξυπηρετούνται στα ΚΕΠ, όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτά είναι ικανοποιημένοι.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)