Διαβούλευση και ανοιχτή διακυβέρνηση: εμπειρική μελέτη περίπτωσης του site opengov.gr

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διαβούλευση και ανοιχτή διακυβέρνηση: εμπειρική μελέτη περίπτωσης του site opengov.gr

Γαβαλάκη, Ευρυδίκη
Τσουκαλά, Άρτεμις

Η παρούσα εργασία διερευνά έννοιες πολιτικής φύσεως, την διαβούλευση και την ανοιχτή διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να αναλύσουμε με ποιο τρόπο οι δύο έννοιες εφαρμόζονται μέσα από τις νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα από την διαδικτυακή πλατφόρμα opengov. Ο πυρήνας της εργασίας αποτελείται από το νέο πολιτικό περιβάλλον του opengov, το οποίο μπήκε στην ζωή του Έλληνα πολίτη τα τελευταία χρόνια. Το θεωρητικό κομμάτι καλύπτεται μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης του θέματος ώστε να εντοπιστεί ένας ικανός αριθμός άρθρων, βιβλίων, ηλεκτρονικού υλικού για να αναλυθούν και να αποσαφηνιστούν οι δύο έννοιες, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται πλοήγηση και επεξεργασία του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η έρευνα μας καλέσαμε σε συνέντευξη υπεύθυνους του site. Η ανάπτυξη των νέων πολιτικών τεχνολογιών και η εφαρμογή τους θέτει νέες βάσεις για ένα καλύτερο και άμεσο πολιτικό περιβάλλον, αποτελεί το κουμπί για τη δημιουργία ενός δυνατού πολιτικού σκηνικού και τη διαφάνεια των πολιτικών καταστάσεων. Όμως το νέο αυτό πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον βρίσκεται σε παρθενικό στάδιο, είναι λογικό να υπάρχουν αρκετές ελλείψεις και να χρειάζεται περισσότερη εξέλιξη. Στην έρευνα παρατηρήθηκε επίσης έντονη επιφυλακτικότητα από τους πολίτες για το νέο αυτό τρόπο διακυβέρνησης, όπου σε συνδυασμό με την έλλειψη πρόσβασης στο σύστημα φαίνεται ότι χρειάζεται πολύς «δρόμος» ακόμα για να γεφυρωθεί το χάσμα κοινωνίας-πολιτών και να επιτευχθεί διαφάνεια και αξιοκρατία σε θέματα δημοσίου συμφέροντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Διακυβέρνηση
Κοινωνία πολιτών
Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.