Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης εικονικών ιδιωτικών δικτύων remote access IPsec VPNS με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης δικτύων GNS3

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης εικονικών ιδιωτικών δικτύων remote access IPsec VPNS με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης δικτύων GNS3

Δάδος, Αναστάσιος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο έρευνας την τεχνολογία απομακρυσμένης πρόσβασης εικονικών ιδιωτικών δικτύων (Virtual Private Networks - VPNs) με την χρήση του πρωτοκόλλου IPSec. Θα μελετήσουμε το πρωτόκολλο IPSec δηλαδή θα αναλύσουμε την αρχιτεκτονική του IPSec, τους κρυπτογραφικούς αλγόριθμους και μηχανισμούς ασφαλείας που χρησιμοποιεί, όπως επίσης τους τρόπους πιστοποίησης ταυτότητας των επικοινωνούντων μερών. Επιπλέον, θα μελετήσουμε διάφορα χαρακτηριστικά των VPNs και ιδιαίτερα τις εφαρμογές του πρωτοκόλλου IPSec για την υλοποίηση εικονικών ιδιωτικών δικτύων. Στο τέλος θα αναπτύξουμε την προσομοίωση ενός Cisco IOS Router ως IPSec Remote Access VPN Gateway με Ταυτοποίηση Προδιανεμημένου Κλειδιού ΙΚΕ, με τη χρήση του εργαλείου γραφικής προσομοίωσης δικτύων GNS3 καθώς και του λογισμικού Cisco ASDM.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.