Συγκριτική μελέτη και υλοποίηση προσομοίωσης μηχανισμών ασφάλειας και αλγορίθμων κρυπτογράφησης για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε SSL VPN

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Συγκριτική μελέτη και υλοποίηση προσομοίωσης μηχανισμών ασφάλειας και αλγορίθμων κρυπτογράφησης για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε SSL VPN

Αναγνώστη, Αριστούλα

Στην εργασία αυτή προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τους μηχανισμούς ασφαλείας και αλγόριθμους κρυπτογράφησης για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε SSL VPN. Η εργασία είναι δομημένη σε 4 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται οι ορισμοί για την κρυπτογραφία και τις κρυπτογραφικές υπηρεσίες και τα πρωτόκολλα και μηχανισμούς ασφαλείας. Επίσης, παρουσιάζουμε τις βασικά χαρακτηριστικά της συμμετρικής και της ασύμμετρης κρυπτογραφίας καθώς και των ψηφιακών υπογραφών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύσαμε τι ακριβώς είναι ένα Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο, εξετάζουμε τα πλεονεκτήματα τους και στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις τεχνολογίες, τις υπηρεσίες και τους μηχανισμούς ασφαλείας των Εικονικών Ιδιωτικών Δικτύων. Στο τρίτο κεφάλαιο, που αποτελεί και το πρακτικό μέρος της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήσαμε μια υλοποίηση SSL VPN σε περιβάλλον Ubuntu Linux. Αναλύουμε τον τρόπο λειτουργίας του SSL VPN και υλοποιούμε την προσομοίωση του, μέσω του λογισμικού OpenVPN, ακθώς επ’ίσης μελετούμε τους μηχανισμούς ασφαλείας καθώς και τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης που εφαρμόζονται στην υλοποίηση αυτή. Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο υλοποιούμε ένα παράδειγμα μικρού εταιρικού VPN μέσω του δρομολογητή Driytek Vigor 2710 που καλύπτει ανάγκες δικτύου.Small Office(SO). Παρουσιάζουμε αναλυτικά τις απαραίτητες ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις ώστε να έχουμε τη δυνατότητα ασφαλούς διασύνδεσης και υποδοχής απομακρυσμένων συνδέσεων μέσω του πρωτοκόλλου ΡΡΤΡ. Έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να συγκρίνουμε τη λειτουργικότητα αλλά και τους μηχανισμούς ασφαλείας των δύο πρωτοκόλλων υλοποίησης VPN, δηλαδή του SSL και του PPTP, από τα οποία προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια δικτύου
Κρυπτογραφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.