Μελέτη απόδοσης ασύρματων δικτύων WIMAX(IEEE 802.16) μέσω τεχνικών προσομοιώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μελέτη απόδοσης ασύρματων δικτύων WIMAX(IEEE 802.16) μέσω τεχνικών προσομοιώσεων

Εμμανουηλίδου, Ελπίδα

Τα WiMAX δίκτυα είναι πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την παροχή ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Παρόλο ότι διάφοροι πάροχοι τηλεπικοινωνιών έχουν ήδη εγκαταστήσει διάφορα πιλοτικά δίκτυα WiMAX στην Ελλάδα το ζήτημα της επίδοσης σε αυτά τα δίκτυα παραμένει πάντα ανοικτό. Στόχος της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της απόδοσης των Ασύρματων Δικτύων WiMAX (IEEE 802.16) μέσω τεχνικών προσομοίωσης . Στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας έχει γίνει μία προσπάθεια προσέγγισης των ασύρματων δικτύων και ειδικότερα στα WiMAX δίκτυα. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η εξέλιξη της WiMAX τεχνολογίας, τα πλεονεκτήματά της, τις εφαρμογές αλλά και των ανταγωνιστικών τεχνολογιών ασύρματης δικτύωσης. Τέλος, με τη βοήθεια του περιβάλλοντος προσομοίωσης Network Simulator – 2, μελετάται η απόδοση του WiMAX σε δυο διαφορετικά σενάρια προσομοίωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασύρματα τοπικά δίκτυα - Ασφάλεια
Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.