Η καλλιέργεια της μηλιάς στη Δυτική Μακεδονία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η καλλιέργεια της μηλιάς στη Δυτική Μακεδονία

Ντονέ, Θωμαή

Η εργασία παρουσιάζει την καλλιέργεια μήλων στην Δυτική Μακεδονία. Καταγράφονται οι ποικιλίες μήλων που καλλιεργούνται στην Δυτική Μακεδονία, η παραγωγή μήλων διαχρονικά εκφρασμένη σε τόνους και ο αριθμός των δένδρων. Ακόμα το κλίμα και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Αναλύονται θέματα που αφορούν την ωρίμαση, συγκομιδή και η τυποποίηση των μήλων. οι κυριότερες ασθένειες που χωρίζονται σε μυκητολογικές, βακτηριολογικές και ιολογικές, και οι κυριότεροι εχθροί. Παρουσιάζεται η Κοινή Οργάνωση Αγοράς, οι αρχές στις οποίες στηρίζεται και οι στόχοι της. Επίσης γνωρίζουμε τελικά την δημιουργία της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς και την νέα μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε το 2008.Στην συνέχεια εμφανίζονται οι εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας ολοκληρωμένης και βιολογικής γεωργίας. Πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα για το κατά πόσο είναι ενημερωμένοι οι παραγωγοί για τις εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας και ολοκληρωμένης και βιολογικής γεωργίας, καθώς και τα μέσα τις τεχνικές τις εισροές τα μηχανήματα και τα εφόδια που έχουν οι ίδιοι στην κατοχή τους και τα χρησιμοποιούν. Επίσης την στάση που κρατούν αυτοί στις διάφορες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινή Αγροτική Πολιτική
Οπωροφόρα δένδρα
Βιολογική γεωργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.