Μελέτη περίπτωσης της πορείας μιας ελληνικής εφημερίδας που οδήγησε στη διακοπή της έκδοσής της: το παράδειγμα του Ελεύθερου Τύπου

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Μελέτη περίπτωσης της πορείας μιας ελληνικής εφημερίδας που οδήγησε στη διακοπή της έκδοσής της: το παράδειγμα του Ελεύθερου Τύπου

Αθανασοπούλου, Αγγελική-Δανάη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μελέτη της περίπτωσης του Ελεύθερου Τύπου, η κατάρρευση του οποίου αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Πρόκειται για μια από τις μακροβιότερες εφημερίδες στην Ελλάδα και η κατάρρευση του είχε σημαντικές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας προκύπτει από το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί παρόμοια μελέτη. Το μέλλον αρκετών εφημερίδων θα μπορούσαμε να πούμε ότι απειλείται και εξετάζοντας την περίπτωση της συγκεκριμένης εφημερίδας καταλήγουμε και παρουσιάζουμε μια σειρά προτάσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ώστε να εξασφαλιστεί η επιβίωση κι άλλων εφημερίδων. Η εργασία δομείται ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο ορίζονται οι έννοιες της είδησης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε). Επίσης, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των Μ.Μ.Ε. και η σύντομη ιστορική εξέλιξη αυτών. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στον Τύπο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ενώ παρουσιάζονται επίσης στατιστικά στοιχεία προηγούμενων μελετών σχετικά με την κρίση του σύγχρονου Τύπου. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογική προσέγγιση που εφαρμόστηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, στην ερευνητική μέθοδο που επιλέχθηκε και διευκρινίζονται οι στόχοι και ο σκοπός της έρευνας, καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα. Επίσης, παρουσιάζονται οι περιορισμοί της έρευνας, οι οποίοι ωστόσο δεν επηρέασαν την αξιοπιστία των ευρημάτων. Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ιστορική αναδρομή του Ελεύθερου Τύπου και στη συνέχεια μελετώνται οι λόγοι για τους οποίους η εφημερίδα οδηγήθηκε σε κλείσιμο, καθώς και οι συνέπειες αυτού. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα, καθώς και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.

Thesis
NonPeerReviewed

Τύπος - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)