Στατιστική έρευνα για την χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονική τάξη από τους σπουδαστές του παραρτήματος Καστοριάς του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Στατιστική έρευνα για την χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονική τάξη από τους σπουδαστές του παραρτήματος Καστοριάς του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Μακρίδης, Ιωάννης

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο αποφοίτησης από το τμήμα Πληροφορικής και Τ εχνολογίας Υπολογιστών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Κύριος στόχος της είναι η καταγραφή και η κατανόηση των απόψεων των σπουδαστών σχετικά με την Ηλεκτρονική Τάξη και την χρήση της. Προς επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιήθηκ στατιστική ανάλυση των δ δομένων που λάβαμε από πρωτογ ενή έρευνα σε σπουδαστές τμημάτων του Τ.Ε.Ι. που στεγάζονται στην Καστοριά. Η έρευνα είχε τη μορφή ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους παραπάνω σπουδαστές. Σύμφωνα με τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, οι υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Τάξης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας χρησιμοποιούνται σ ικανοποιητικό βαθμό από τους φοιτητές της Καστοριάς, οι οποίοι στη συνέχεια δηλώνουν στην πλειοψηφία τους υψηλή ικανοποίηση από τις υπηρεσίες αυτές

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως
Τηλεκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.