Σχεδιασμός, ανάπτυξη και δημιουργία λογισμικού υπολογισμού χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών για κεφαλαιουχικές εταιρίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και δημιουργία λογισμικού υπολογισμού χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών για κεφαλαιουχικές εταιρίες

Καραπαπάς, Χρήστος

Η λογιστική στις μέρες μας έχει ξεφύγει από την απλή καταγραφή και αποτύπωση οικονομικών μεγεθών επιχειρήσεων και έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που πλέον θεωρείται επιστήμη. Ωστόσο παρά τις εξελίξεις στη πράξη παραμένει ένα εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων για τη διαχείριση των οικονομικών τους. Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι η προσπάθεια υλοποίησης ενός προγράμματος που θα απλοποιεί κατά ένα μεγάλο βαθμό τη διαδικασία υπολογισμού χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών μέσω οικονομικών καταστάσεων. Ο τομέας της λογιστικής τον οποίο πραγματεύεται η πτυχιακή είναι η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα που προσφέρουν οι αριθμοδείκτες μπορούν να δώσουν πληροφορίες για όλους τους τομείς μιας επιχείρησης και αφορούν όλους όσοι εμπλέκονται με την επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.