Συμμετρικό μοντέλο επικοινωνίας και άριστες πρακτικές δημοσίων σχέσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Συμμετρικό μοντέλο επικοινωνίας και άριστες πρακτικές δημοσίων σχέσεων

Γούλιου, Νικολέτα

Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάδειξη του συμμετρικού μοντέλου επικοινωνίας και των άριστων πρακτικών των Δημοσίων Σχέσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την προσέγγιση της δευτερογενούς βιβλιογραφικής και διαδικτυακής έρευνας. Γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης της έννοιας των Δημοσίων Σχέσεων και του συμμετρικού μοντέλου επικοινωνίας. Επίσης, επιτυγχάνεται η εφαρμογή και των δύο όρων μέσα από δεκαεπτά παραδείγματα εφαρμογής του αμφίδρομου συμμετρικού μοντέλου μεταξύ επιχειρήσεων και υπαλλήλων, μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών/κοινού και τέλος, μεταξύ επιχειρήσεων και Μ.Μ.Ε. Κύριος σκοπός είναι μέσα από την ανάλυση της πρακτικής εφαρμογής του μοντέλου να τονιστεί η ζωτική ανάγκη της εφαρμογής των Δημοσίων Σχέσεων για κάθε τμήμα της επιχείρησης, από τα εσωτερικά κοινά της μέχρι και τα εξωτερικά κοινά που επικοινωνεί. Συμπερασματικά, τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονη η εφαρμογή του συμμετρικού μοντέλου από τις επιχειρήσεις με σκοπό να δημιουργήσει και να διατηρήσει μία εποικοδομητική επικοινωνιακή πολιτική με όλα τα κοινά τους, καθώς αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί τίποτα να σταματήσει το έργο τους και την ανάπτυξή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.