Απομακρυσμένη διαχείριση θερμοκηπίου μέσω δικτυού GMS με χρήση του μικροεπεξεργαστή 8051

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Απομακρυσμένη διαχείριση θερμοκηπίου μέσω δικτυού GMS με χρήση του μικροεπεξεργαστή 8051

Δήμου, Νικόλαος

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα βασίζεται σε μια διάταξη ενός μικροελεγκτή. Ποίο συγκεκριμένα αναπτύσσεται ένα σύστημα ελέγχου μέσω του οποίου κάποιος χρήστης θα έχει την δυνατότητα να απενεργοποιήσει ή να θέσει σε λειτουργία τις συσκευές που συνδέονται με αυτό. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εφαρμογής αποτελεί η σύνδεση του μικροελεγκτή με ένα μόντεμ GSM ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να έχουν το έλεγχο του συστήματος από απόσταση μέσω της αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων SMS. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής εξετάστηκαν οι επιμέρους λειτουργίες ενός κινητού τηλεφώνου που αφορούν τη αποστολή και λήψη γραπτού μηνύματος καθώς το πλαίσιο μιας text συμβολοακολουθίας χαρακτήρων που αναπαριστά ένα γραπτό μήνυμα. Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιείται ένας μικροελεγκτής 89S52 και ένα GSM μόντεμ Wavecom G1800, ενώ η ανάπτυξη του κώδικα για το προγραμματισμό του μικροελεγκτή έγινε στην γλώσσα προγραμματισμού C.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό υπολογιστών
Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.