Βασική μοντελοποίηση και προσομοίωση δικτύων κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς (3G UMTS) σε περιβάλλον OPNET

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Βασική μοντελοποίηση και προσομοίωση δικτύων κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς (3G UMTS) σε περιβάλλον OPNET

Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βασικής μοντελοποίησης και της προσομοίωσης των κινητών δικτύων Τρίτης γενιάς και συγκεκριμένα του δικτύου UMTS. Αρχικά, παρουσιάζεται η εξέλιξη των γενεών των ασύρματων κινητών δικτύων τηλεπικοινωνιών και αναλύονται τα συστήματα και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στην 3η γενιά των κινητών δικτύων. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και η αρχιτεκτονική του δικτύου UMTS και αναλύονται ορισμένες βασικές διαδικασίες της τεχνολογίας του WCDMA στο UMTS. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μια βασική περιγραφή των διαλείψεων που υφίστανται τα ράδιο-σήματα και ο συσχετισμός τους με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο δίκτυο UMTS. Το πρακτικό μέρος αφορά την επεξήγηση των μοντελοποιήσεων και των βημάτων προσομοίωσης της τεχνολογίας UMTS με την χρήση του προγράμματος OPNET. Συνοψίζοντας, συγκεντρώνονται τα συμπεράσματα της εργασίας και προτείνονται μελλοντικά θέματα στα οποία μπορεί να επεκταθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Κινητά συστήματα επικοινωνίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.