Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρησης ποιότητας EN ISO 9001:2000 στις Ελληνικές εισαγωγικές - εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής - εμπορίας απορρυπαντικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρησης ποιότητας EN ISO 9001:2000 στις Ελληνικές εισαγωγικές - εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής - εμπορίας απορρυπαντικών

Ψαρουδάκη, Δέποινα

Στην συγκεκριμένη μελέτη το αντικείμενο έρευνας αφορά τον κλάδο των απορρυπαντικών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα τι θέση που κατέχει στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στην ανάπτυξη της ελληνικής δράσης στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Η μελέτη στον κλάδο των απορρυπαντικών είναι άκρως θεωρητική και συνδυάζει την εμπορικότητα του κλάδου με την ποιότητα που μπορεί να προσφέρει ένα πρότυπο. Ανατρέχει στην σημερινή πραγματικότητα και προσπαθεί να την συνδυάσει με την ποιοτική δράση των εταιριών. Ο κλάδος είναι αρκετά ισχυρός, διαθέτει προοπτικές ανάπτυξης, αλλά αντιμετωπίζει και μεγάλο ανταγωνισμό από τις μεγάλες βιομηχανίες του εξωτερικού. Έτσι θα πρέπει να εστιάσει στα πρότυπα ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες της παραγωγής, στην είσοδο των πρώτων υλών, στην μεταποίηση, στη πώληση, στις υπηρεσίες. Σε αυτόν τον τομέα οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα καθώς υστερούν στο θέμα ενημέρωσης και μορφώσεως. Η Ελληνική πολιτεία θα έπρεπε με συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση, μέσα από ειδικά κέντρα ποιότητας τα οποία θα βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, να βοηθάει τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να στηρίξουν το νέο τρόπο ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Ποιοτικός έλεγχος
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.