Μελέτη, ρύθμιση μεταγωγέα (switch) και λειτουργίες δρομολογητή (router): εφαρμογή στα εργαστήρια πληροφορικής με σκοπό την διαχείριση του δικτύου

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Μελέτη, ρύθμιση μεταγωγέα (switch) και λειτουργίες δρομολογητή (router): εφαρμογή στα εργαστήρια πληροφορικής με σκοπό την διαχείριση του δικτύου

Καραντάνης, Γεώργιος

Μέσα από αυτή την εργασία γίνεται κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να δομηθεί σωστά ένα δίκτυο επικοινωνίας χρησιμοποιώντας τις συσκευές δικτυώσεις των μεταγωγέων και των δρομολογητών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου αναλύθηκαν διεξοδικά οι βασικοί όροι που απαρτίζουν ένα δίκτυο υπολογιστών από άποψη υλικού και λογισμικού, καθώς και τους σκοπούς που εξυπηρετεί ένας μεταγωγέας / δρομολογητής αντίστοιχα στην αποδοτική λειτουργία του δικτύου, δίνοντας έμφαση τόσο στην φυσική δομή όσο και στο ενσωματωμένο λογισμικό που απαρτίζουν αυτές τις δύο συσκευές δικτύωσης. Η καταγραφή της συγκεκριμένης εργασίας βασίστηκε σε πληροφορίες από επίσημα βιβλία, έγκυρες ιστοσελίδες στο Internet και πειραματικά δεδομένα εφαρμογής, μέσω της χρήσης μεταγωγέα και δρομολογητή. Αποτέλεσμα αυτής της καταγραφής είναι η απόδειξη πως οι μεταγωγείς αποτελούν πλέον, τις ποιό ευέλικτες συσκευές δικτύωσης κυρίως για τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών καθώς και ότι οι δρομολογητές παρέχουν την δυνατότητα διασύνδεσης τόσο μητροπολιτικών δικτύων (MAN) όσο και δικτύων ευρείας περιοχής (WAN) διεξάγοντας έξυπνη δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων βάσει κριτηρίων κόστους, ποιότητας γραμμής, κτλ.

Thesis
NonPeerReviewed

Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)