Η επικοινωνία της οικονομικής κρίσης από τον ελληνικό έντυπο τύπο: περίοδος Σεπτέμβριος 2008 - Δεκέμβριος 2011

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η επικοινωνία της οικονομικής κρίσης από τον ελληνικό έντυπο τύπο: περίοδος Σεπτέμβριος 2008 - Δεκέμβριος 2011

Απατσίδου, Αγγελική
Γαδ, Μαργιάννα

Η εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τους όρους επικοινωνίας της τρέχουσας οικονομικής κρίσης από τον ελληνικό τύπο. Σκοπός της εργασίας, είναι η μελέτη, η καταγραφή και η αποτύπωση της οικονομικής κρίσης με έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα, από τις ελληνικές εφημερίδες. Η εργασία αναλύει τις διαστάσεις της οικονομικής κρίσης, όπως κοινοποιούνται και δημοσιοποιούνται από τα φύλλα του ελληνικού έντυπου τύπου. Η επικοινωνία ιδιαίτερα σημαντικών γεγονότων κατά τη διάρκεια περιόδων που μεταβάλλουν το κοινωνικό γίγνεσθαι αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την πληροφόρηση του κοινού. Τα μέσα ενημέρωσης, εκτός από τη μετάδοση γεγονότων έχουν τη δυνατότητα, να καταγράφουν και να τα προβάλλουν διαμορφώνοντας τη γνώμη του κοινού. Οι εφημερίδες μετά την πρόσφατη κρίση που βίωσαν ανέκτησαν την επίδραση τους κυρίως μέσα από τη χρήση των ηλεκτρονικών τους ιστοσελίδων. Συνεπώς δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα έντυπα μέσα και στο κοινό. Η δομή της εργασίας οργανώνεται ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας. Σε αυτό το κεφάλαιο προσδίδεται βαρύτητα στο ρόλο των εφημερίδων και στη σύνδεση τους με το διαδίκτυο. Στο δεύτερο κεφάλαιο προσδιορίζονται τα σημαντικότερα στοιχεία της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της στην ελληνική οικονομία. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία και οι όροι ανάλυσης του δείγματος της έρευνας. Στο τέταρτο κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η ανάλυση των επιλεγμένων άρθρων και σύνδεση τους, με την οικονομική κρίση. Στο τέλος της εργασίας, υποστηρίζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Τύπος - Πολιτικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.