Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την υποστήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της γουνοποιίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την υποστήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της γουνοποιίας

Μάγκα, Ελένη

Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ανάλυση και το σχεδιασμό ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων και πιο συγκεκριμένα για μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο της γούνας. Θα μελετηθούν οι βασικές έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων διοικητικής υποστήριξης. Θα αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις σε μια επιχείρηση γούνας και η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην πόλη της Καστοριάς όσον αφορά αυτές τις επιχειρήσεις. Θα αναλυθούν οι η αρχιτεκτονικές προδιαγραφές του Σ.Υ.Α. που θα σχεδιαστεί. Τέλος γίνεται η παρουσίαση ενός γρήγορου πρωτοτύπου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μιας επιχείρησης γούνας και παραθέτονται τα τελικά συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Λήψη αποφάσεων
Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.