Οι δημόσιες σχέσεις στο δημόσιο τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις στο δημόσιο τομέα

Αρμενιάκου, Νικολέττα

Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι ένα επικοινωνιακό εργαλείο, το οποία ερευνά, αναλύει και εφαρμόζει πρακτικές που στόχο έχουν τη δημιουργία και διατήρηση των καλύτερων δυνατών σχέσεων μιάς επιχείρισης ή οργανισμού με τις διαφορετικές κατηγορίες κοινού της και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η μέχρι τώρα βιβλιογραφία υποστηρίζει πως οι ανάγκες του Δημοσίου Τομέα για Δημόσιες Σχέσεις και επικοινωνιακές στρατηγικές, είναι πολύ μεγάλες. Παρόλα αυτά, η ιδιόμορφη φύση του δημοσίου τομέα, τα διαφορετικά πολιτικά και οικονομικά συστήματα και καθεστώτα κάθε χώρας, καθώς και ο πολιτισμός της, τα ήθη και έθιμα και πολλοί άλλοι παραγόντες, καθιστούν την εφαρμογή των επικοινωνιακών πρακτικών και Δημοσίων Σχέσεων, αρκετά περίπλοκη. Η συγκεκριμένη εργασία, κατόπιν ανάλυσης της μέχρι τώρα διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τις Δημόσιες Σχέσεις και το Δημόσιο Τομέα, προσπαθεί να μελετήσει την λειτουργία τους στο κρατικό σύστημα της Ελλάδας, μέσα από το επίπεδο εφαρμογής τους στους σημαντικούς κλάδους του Αθλητισμού, της Υγείας και του Τουρισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί και επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.