Η διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής στο ηλεκτρονικό εμπόριο

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Η διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Πολυτάκης, Φώτιος

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια νέα διάσταση στο χώρο του εμπορίου η οποία προέκυψε από την είσοδο του διαδικτύου στις εμπορικές συναλλαγές. Ξεκίνησε σταδιακά την ανάπτυξη του από τη δεκαετία του 50΄ και κορυφώθηκε με την είσοδο του web το 1993, έκτοτε διαγράφει μια πορεία ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξης. Στην Ελλάδα γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση αλλά όχι στον ίδιο βαθμό με άλλες χώρες της Ευρώπης ή της Αμερικής. Δραστηριοποιείται σε διάφορες κατηγορίες εμπορικών συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ περιλαμβάνει τέσσερις επιπλέον διαδικασίες, βασική όμως διαδικασία παραμένει η τιμολόγηση. Η εργασία έχει στόχο την διερεύνηση του θεωρητικού πλαισίου γύρω από το ηλεκτρονικό εμπόριο και την εμβάθυνση στην διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής. Αυτό γίνεται μέσω της διερεύνησης από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και στην συνέχεια μέσω έρευνας με ερωτηματολόγια σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Γίνεται μια προσπάθεια εντοπισμού των παραγόντων και του βαθμού που επηρεάζουν την τιμολογιακή πολιτική βάση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την θεωρία. Από τα αποτελέσματα προκύπτει πως οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες επηρεασμού της τιμολογιακής πολιτικής είναι ο ανταγωνισμός και η συμμετοχή σε shopping agent ενώ δεν φαίνεται να επηρεάζει ο παράγοντας της ηλικίας της επιχείρησης. Κάτι άλλο που προκύπτει από την έρευνα είναι πως οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από παράγοντες του παραδοσιακού εμπορίου από ότι του σύγχρονου. Αυτό ίσως αλλάξει με τη πάροδο του χρόνου και την απόκτηση εμπειρίας από τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Τιμές (Οικονομία)
Ηλεκτρονικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)