Αναζήτηση γνώσης σε βάση δεδομένων με χρήση SQL server 2005

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Αναζήτηση γνώσης σε βάση δεδομένων με χρήση SQL server 2005

Μπάκαυγας, Γεώργιος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία στο θεωρητικό μέρος, αναλύεται η αναζήτηση γνώσης σε βάση δεδομένων και στο πρακτικό μέρος εφαρμόζονται οι τεχνικές αναζήτησης γνώσης σε βάση δεδομένων βίντεο κλαμπ, με χρήση του προγράμματος Microsoft SQL Server 2005. Στο κεφάλαιο 1 αναλύεται η αναζήτηση γνώσης σε βάση δεδομένων, δίνονται οι ορισμοί εξόρυξης γνώσης (data mining) και KDD, αναλύεται η διαδικασία αναζήτησης γνώσης και οι εφαρμογές της. Στο κεφάλαιο 2 αναλύονται τα μοντέλα εξόρυξης γνώσης. Στο κεφάλαιο 3 αναλύεται το πρόγραμμα SQL Server 2005, οι εταιρείες παραγωγής λογισμικού εξόρυξης, το εργαλείο SQL Server Management Studio , το εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence Development Studio ) και οι παράμετροι των αλγόριθμων του Microsoft SQL Server 2005. Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται η βάση δεδομένων βίντεο κλαμπ στην οποία υλοποιήσαμε το πρακτικό μέρος της πτυχιακής εργασίας, καθώς και η επεξεργασία της βάσης που πραγματοποιήθηκε πριν την υλοποίηση της εφαρμογής. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι απεικονίσεις και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των αλγόριθμων και στο τέλος του κεφαλαίου πραγματοποιείται σύγκριση των αποτελεσμάτων και η επιλογή του καλύτερου αλγόριθμου. Στο τελευταίο κεφάλαιο 6, περιγράφονται τα συμπεράσματα της πτυχιακής εργασίας και η μελλοντική εξέλιξη.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)