Εταιρική κοινωνική ευθύνη και χορηγική δράση

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και χορηγική δράση

Τσακίρη, Ειρήνη

Η παρούσα εργασία με θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χορηγική Δράση» μελετάει τον τρόπο πως δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα χρησιμοποιούν προγράμματα χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ο σκοπός, που τίθεται σε έρευνα η παρούσα μελέτη, είναι να εντοπίσει τους κυριότερους θεσμούς, τα όργανα και τους μηχανισμούς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς επίσης και να περιγραφούν τα βασικά εργαλεία, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες για την εφαρμογή της, μέσα από πραγματικά παραδείγματα των εταιρειών (ΟΠΑΠ Α.Ε. & GOODY’S A.E). Η μέθοδος προσέγγισης της εργασίας προήλθε από πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα. Η πρωτογενής έρευνα, αποτελείται από την ποιοτική έρευνα, όπου τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι η ανάλυση ιστοσελίδων και η χρήση συνέντευξης. Όσον αφορά τη δευτερογενή έρευνα, η οποία καλύπτει το θεωρητικό μέρος της εργασίας, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση βιβλιογραφικής επισκόπησης η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών μέσα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, αρθρογραφία και ηλεκτρονικές πηγές. Τέλος, το δείγμα των εταιρειών της παρούσας εργασίας, απέδειξε έμπρακτα πως και οι δύο επιχειρήσεις (ΟΠΑΠ Α.Ε. & GOODY’S A.E.), ακολουθούν πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Έχοντας λοιπόν συνειδητοποιήσει την ευθύνη τους απέναντι στην κοινωνία, αποδεικνύεται πως δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε δράσεις που αφορούν την ενίσχυση του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Εν κατακλείδι ο τρόπος που τους αντιμετωπίζει το κοινό, δημιουργεί ένα ιδανικό κλίμα για τη συνέχιση του έργου τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική γνώση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)