Νέα Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα και νέες μορφές αλληλεπίδρασης με το κοινό: προς την ανάδυση μιας αμφίδρομης επικοινωνίας ή μιας ασύδοτης δημοσιολογίας;

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Νέα Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα και νέες μορφές αλληλεπίδρασης με το κοινό: προς την ανάδυση μιας αμφίδρομης επικοινωνίας ή μιας ασύδοτης δημοσιολογίας;

Κυριακίδη, Χαρίκλεια

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σκιαγράφηση του τοπίου των νέων ΜΜΕ όπως αυτό διαμορφώνεται, υπό το πρίσμα των ευρύτερων εξελίξεων του διεθνούς πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού προσκήνιου αλλά και παρασκηνίου, έχοντας ως βασικό άξονας τις δράσεις των χρηστών του διαδικτύου. Η προβληματική της μελέτης μας εντάσσεται στη διαίρεση των χρηστών, ανάμεσα στην αμφίδρομη επικοινωνία και την ασύδοτη δημοσιολογία, σε μια εποχή που όλα αλλάζουν και η ‘πληροφορία’ κατακτά κάθε ψηφιοποιημένο κύτταρο του παγκόσμιο ιστού, δημιουργώντας παράλληλα, την ανάγκη ύπαρξης ελεύθερων και κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων, που πλέον κρίνεται, μεγαλύτερη παρά ποτέ. Η προσέγγιση μας ξεκίνα μέσα από τη θεωρητική και βιβλιογραφική ανασκόπηση, που κατ’ επέκταση αποτελεί το υπόβαθρο αλλά και το θεωρητικό πυλώνα, πάνω στον οποίο βασίστηκε η παρούσα μελέτη, με ιδιαίτερα σημεία τριβής, τόσο την αξία της πληροφορίας, στην αδιαμφισβήτητα διαδραστική εποχή, όσο και των επιμέρους μερών που απαρτίζουν τη διαδικτυακή σκηνή. Απώτερος στόχος της συγκεκριμένης μελέτης, σε πρώτο στάδιο, είναι η παρατήρηση των συμπεριφορών και των στάσεων που υιοθετούνται τόσο από πλευράς των μερών του ‘Συστήματος’, όσο και από πλευράς των πολιτών - χρηστών του διαδικτύου, απέναντι στις διάχυτες πληροφορίες του ιστού, καθώς και του τρόπου διαχείρισης αυτών, έχοντας ως σημείο αναφοράς τις διαπραγματεύσεις ύποπτων και αμφιλεγόμενων κειμένων διεθνών συμφωνιών που κατατίθενται από κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, επιδοκιμάζοντας κατ' αυτό τον τρόπο το μέλλον του ελεύθερου και ανοιχτού διαδικτύου για όλους.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.