Η χρήση των οργανικών οξέων στη διατροφή των μονογαστρικών ζώων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η χρήση των οργανικών οξέων στη διατροφή των μονογαστρικών ζώων

Πλιάτσικα, Ανδριάνα

Στην πτυχιακή εξετάστηκε η χρήση των οργανικών οξέων ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών στη διατροφή του χοίρου και των πτηνών. Σκοπός της εργασίας ήταν η εκτίμηση της επίδρασης των οργανικών οξέων και των αλάτων τους στις αποδόσεις του χοίρου και των πτηνών καθώς και η περιγραφή των ειδών των οργανικών οξέων που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων, ο τρόπος χορήγησής τους αλλά και η διερεύνηση του τρόπου δράσης τους. Τα οργανικά οξέα που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι το μυρμηκικό οξύ, το οξικό, το προπιονικό, το φουμαρικό, το κιτρικό, το σορβικό και το βουτυρικό. Τα οργανικά οξέα χορηγούνται κυρίως με την τροφή αλλά μπορεί ακόμη να χορηγηθούν και με το πόσιμο νερό. Η αποτελεσματική χορήγηση των οργανικών οξέων στη διατροφή του χοίρου και των πτηνών απαιτεί την διαλεύκανση του μηχανισμού του τρόπου δράσης τους. Γενικά θεωρείται ότι τα οργανικά οξέα και τα άλατά τους μειώνουν το pH της τροφής, επίσης μειώνουν το pH του στομάχου με αποτέλεσμα να αυξάνουν την δραστικότητα των πρωτεολυτικών ενζύμων και έτσι να βελτιώνεται η πέψη των πρωτεϊνών. Η προσθήκη των οργανικών οξέων στις τροφές, μπορεί να μειώνει την pH ρυθμιστική ικανότητα των τροφών, με αποτέλεσμα να μην ευνοείτε ο εποικισμός του εντέρου από παθογόνα μικρόβια. Επίσης, η προσθήκη των οργανικών οξέων με την τροφή έχει παρατηρηθεί ότι βελτιώνει την φαινομένη πεπτικότητα των πρωτεϊνών και των αμινοξέων, την κατακράτηση των ανόργανων ουσιών καθώς και την χρησιμοποίηση της ενέργειας. Τα οργανικά οξέα μπορεί να επηρεάζουν τη σύνθεση της μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου καθώς και τη μορφολογία του βλεννογόνου του εντέρου. Με βάση την ανάλυση δημοσιευμένων εργασιών προκύπτει ότι τα οργανικά οξέα έχουν μέτρια αυξητική δράση στα απογαλακτισμένα χοιρίδια και στα παχυνόμενα χοιρίδια. Τα οργανικά οξέα βελτιώνουν επίσης το δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής των χοιριδίων. Τα οργανικά οξέα βρέθηκε ότι βελτιώνουν τις αποδόσεις των κρεοπαραγωγών ορνιθίων όταν χορηγούνται σε σχετικά μεγάλες δόσεις. Στις αυγοπαραγωγές όρνιθες μπορεί να βελτιώνουν την απορρόφηση των μακροστοιχείων όπως του φωσφόρου ή του ασβεστίου, αν και δεν έχει διερευνηθεί σε έκταση η επίδραση των οργανικών οξέων στις όρνιθες, όπως επίσης και σε άλλα είδη εκτρεφόμενων πτηνών. Όμως, η επίδραση των οργανικών οξέων στις αποδόσεις του χοίρου και των πτηνών παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις και απαιτείται να διεξαχθούν περαιτέρω ερευνητικές μελέτες για καλύτερη κατανόηση της δράσης και της αποτελεσματικότητάς τους στο χοίρο και τα πτηνά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζωοτροφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.