Συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση των κυριότερων κωδικοποιητών ψηφιακού βίντεο κανονικής και υψηλής ευκρίνειας, καθώς και τρισδιάστατου βίντεο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση των κυριότερων κωδικοποιητών ψηφιακού βίντεο κανονικής και υψηλής ευκρίνειας, καθώς και τρισδιάστατου βίντεο

Πουρνάρα, Παναγιώτα

Το θέμα της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι βασισμένο σε μια συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση των κυριότερων κωδικοποιητών για το ψηφιακό βίντεο κανονικής αλλά και υψηλής ευκρίνειας καθώς και για το τρισδιάστατο ψηφιακό βίντεο. Μελετώντας το θεωρητικό υπόβαθρο προσπαθούμε να αποκτήσουμε τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση του θέματος και στη συνέχεια, στο πειραματικό μέρος, μέσα από την διεξαγωγή κατάλληλων πειραμάτων επιδιώκουμε να καταλήξουμε σε συγκριτικά συμπεράσματα σχετικά με τους βασικούς κωδικοποιητές ψηφιακού βίντεο κανονικής αλλά και υψηλής ευκρίνειας καθώς και τρισδιάστατου βίντεο που είναι διαθέσιμοι σήμερα, και να καταδείξουμε πόσο και πώς επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά της ποιότητας του ψηφιακού βίντεο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ψηφιακό βίντεο
Εικονική πραγματικότητα
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.