Μελέτη και σχεδιασμός WAN δικτύου: VPN - Virtual Private Network

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μελέτη και σχεδιασμός WAN δικτύου: VPN - Virtual Private Network

Μάραντος, Αθανάσιος

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί αρχικά πως δομείται ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) και πιο συγκεκριμένα ένα Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN), ενώ στην συνέχεια θα δούμε ορισμένα πρωτόκολλα τόσο για την επικοινωνία μεταξύ των απομακρυσμένων δικτύων αλλά και των χρηστών, όσο και για την ασφαλή πρόσβαση και μετάδοση δεδομένων μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο μία εταιρία πανελλαδικής εμβέλειας θέλει να εγκαταστήσει ένα εταιρικό Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο για τη διασύνδεση των γραφείων της που βρίσκονται σε τρεις περιοχές της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα) διότι η εταιρία έχει ανάγκη για επικοινωνία με τα υπόλοιπα απομακρυσμένα γραφεία ανά πάσα στιγμή με ταχύτητα και ασφάλεια. Τέλος μέσω ενός προγράμματος γραφικής προσομοίωσης δικτύων (Packet Tracer) θα παρουσιαστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η δομή ενός εταιρικού VPN καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των κόμβων του.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια δικτύου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.